Om oss

Skal du bygge ny bolig, bygge på huset, sette opp garasje, gjøre om bad eller kjøkken. Våre fagfolk gjør alt fra å reise store fler mannsboliger til å bytte ut ditt gamle kjellervindu. Vi er godkjent for alle typer bygg.

Vi er gjerne din hoved entreprenør og påser at alt arbeid utføres fagmessig korrekt til rett tid og riktig pris. Ta kontakt med oss.

GL Bygg AS har i dag 15 ansatte, av de er 13 tømrere/snekkere, og 2 murere/flislegger,  1 maler, 2 Byggmester, 1 Murermester.

Vi er også godkjent som lærling bedrift .

Vi er sponsorer innen barne og eliteidrett i vårt område .

HISTORIEN: GL Bygg AS blir etablert

oppstartenEVENTYRLIG: ­ Vi har hatt en eventyrlig oppstart og angrer ikke på at vi startet opp eget firma, sa Ole Gaasø (fremst) og Trond Lunde få måneder etter oppstarten. Her ser vi dem i ferd med å utføre et oppdrag for Hvitveisen Borettslag i Hamar i september 2000.

Etter å ha jobbet sammen i bare et år sluttet Ole Gaasø og Trond Lunde som tømrere i et større entreprenørfirma. Sammen startet de GL Bygg AS.
­Da det i perioder var snakk om permitteringer der vi var ansatt bestemte vi oss for å starte opp på egen hånd, forteller Ole Gaasø.
­Etter 23 år i bygningsbransjen visste jeg at det var mer en nok med oppdrag og at markedsgrunnlaget var tilstede, sier han. Trond og jeg hadde jobbet et år i samme firma da vi bestemte oss for å starte opp på egen hånd.

Ansatte i eget aksjeselskap
­Et regnskaps- og revisjonsfirma rådet oss til å danne eget aksjeselskap og ansette oss selv i dette. Denne driftsformen gir oss bedre personlige vilkår, redusert risiko og økt trygghet i forhold til privat økonomi. Vi tok kontakt med en advokat og han hjalp oss med det formelle, opplyser Gaasø og fortsetter:
­Vi har hele veien selv tatt initiativet og stått for kostnadene. Ingen offentlige myndigheter eller etater har hjulpet oss. Vårt firma er registrert og vi har alle nødvendige forsikringer, godkjenninger og rettigheter.
– Helse, miljø og sikkerhet har i tillegg til høy faglig standard hele tiden vært sentrale begrep for oss i hverdagen, understreker Gaasø.

Stort behov for fagfolk
­Begge to har vi fagbrev som tømrere. I tillegg har vi også våtroms-sertifikat og flere ulike tilleggskurs.
Til sammen har vi to nærmere 40 års erfaring fra bransjen, opplyser Gaasø.
­Med den lave rekrutteringen som vi nå har til yrket og det skrikende behovet som er etter fagfolk er vi trygge på at dette fortsatt skal gå bra. Gode fagfolk søker seg til entreprenører med et sterkt faglig renommé. Vi har derfor ikke hatt problemer med å sikre oss de rette personene. Verken når det gjelder utvidelser av egen arbeidstokk eller å knytte kontakt med underleverandører, sier Trond Lunde.
­
Til tross for at vi ikke har annonsert eller drevet aktiv markedsføring har vi en stadig økende oppdragsmengde. Det eneste som bekymrer oss mest er at altfor få av dagens ungdommer velger å utdanne seg til håndverkere. Bygningsbransjen lider allerede nå av mangel på rekruttering innen de fleste fagområdene, tilføyer han.

Allsidige og nøysomme håndverkere
­Siden vi driver med både nybygg, restaurering, ombygging og reparasjonsarbeider er mulighetene mange, mener Gaasø.  ­Vi har anskaffet oss alt nødvendig verktøy og utstyr. Totalt investerte vi i oppstarten cirka 150.000 kroner. Vi har hele tiden vært svært nøysomme og forsiktige. Aksjekapitalen er fortsatt urørt og firmaet er gjeldfritt. Behov for å søke om kassakreditt har vi ennå ikke hatt.

Kvalitet teller mest
­Vi blir stadig flere som regner på de samme jobbene. Faglig dyktighet er ofte avgjørende for hvem som får oppdraget. I første anbudsomgang kan det være bare hundrelapper som skiller mellom anbudene – forskjellen kan være under en promille. Med tanke på at vi ofte opptrer som hoved entreprenør og engasjerer under-entreprenører sier det seg selv at vi ikke bare må være dyktige som håndverkere.
Vi må i tillegg være realistiske og gode til å vurdere både de enkelte oppdragene og ikke minst hvem vi skal velge som underentreprenører eller leverandører, sier Gaasø.
­Vi vet at god kvalitet på sikt er avgjørende. Derfor knytter vi kun til oss under-entreprenører vi har personlig kjennskap til, og som vi vet at vi kan stole på både i forhold til det økonomiske og det faglige. Et godt rykte er mye verdt i denne bransjen.

Det er vårt renommé som sikrer oss nye oppdrag, fastslår Gaasø.